Games Games
GTA Vice City - Burn 
Date: 13 February 2010 | Author: Mitroshare Inc. | Views: 26745    


GTA Vice City - Burn

GTA Vice City - Burn
GTA Vice City - Burn
Info:
_______________________________________________________________________________
  G T A : V i c e  C i t y - B u r n
_______________________________________________________________________________
[English]
Game Name: GTA Vice City - Burn (v1.0)
Size: 745MB
Ram Memory: 512MB,1GB......
Graphic: 128MB,1GB......
Luanguage: English
Errors in the game: No
Working and is tested 100%
Other Information: We have established new items and have normal speed and direction, and
only to engines have increased the speed and direction is perfect
the speed to go.
ADDITIONS: Local & building houses and changing in some countries
contained premises, and have added advertising and logo-t only that
support us and our services that you offer, and we add 1 bridge over
city which connects you to all the towns which are located on the map, but
to have added maps and some nicknames that can be found more easily.
If you love to listen to music while playing in the car then after installation
will you decide on the desktop Music 1 Follder only put music in Follder
then they entered the car just click button "R" in MP3 Radio and automatically
will be released songs.
_______________________________________________________________________________
  G T A : V i c e  C i t y - B u r n
_______________________________________________________________________________
[SHQIP (Albanian)]
Emri i Lojës: GTA Vice City - Burn (v1.0)
Madhësia: 745MB
Ram Memorja: 512MB,1GB......
Grafiku: 128MB,1GB......
Gjuha: English
Error-a në lojë: Asnjë
Punon dhe është testuar 100%
Informata tjera: Kemi vendosur sende të reja dhe kanë shpejtësinë dhe drejtimin normale, kurse
vetëm tek Motorët kemi rritur shpejtësinë dhe drejtimin e ka përfekt
sipas shpejtësinë që shkoni.
SHTES: Ndërtesa të shtëpive & lokale dhe ndryshimi në disa vende të
lokaleve që gjindën, kurse dhe kemi shtuar reklama vetëm Logo-t të cilat
na përkrahin dhe shërbimet tona që ju ofrojmë,dhe kemi shtuar 1 urë mbi
qytet i cili ju lidh me të gjith qytetët të cilat gjindën në hart, por
tek harta kemi shtuar dhe disa pseudonime të cilat mundëni ti gjeni më lehtë.
Nëse keni dëshir të dëgjoni muzik gjat lojes në veturë atëherë pas instalimit
do të ju vendosët 1 Follder në desktop Music vetëm vendosni muzikat në Follder
pastaj kur hynë në vetur vetëm kliko tastin "R" tek MP3 Radio dhe automatikisht
do të lëshohen këngët.
_______________________________________________________________________________
Mitroshare.com
Copyright (c) 2005/2010 Mitroshare Inc. - Games
_______________________________________________________________________________
*********************************************************
*FOLDER/GTA Vice City - Burn/mp3/Upload Music Here...
*Starting Game...
*Find 1 Car, and submit "R" to MP3
*********************************************************
Shkarko/Download:
GTA Vice City - Burn
GTA Vice City - Burn
Info:
_______________________________________________________________________________
  G T A : V i c e  C i t y - B u r n
_______________________________________________________________________________
[English]
Game Name: GTA Vice City - Burn (v1.0)
Size: 745MB
Ram Memory: 512MB,1GB......
Graphic: 128MB,1GB......
Luanguage: English
Errors in the game: No
Working and is tested 100%
Other Information: We have established new items and have normal speed and direction, and
only to engines have increased the speed and direction is perfect
the speed to go.
ADDITIONS: Local & building houses and changing in some countries
contained premises, and have added advertising and logo-t only that
support us and our services that you offer, and we add 1 bridge over
city which connects you to all the towns which are located on the map, but
to have added maps and some nicknames that can be found more easily.
If you love to listen to music while playing in the car then after installation
will you decide on the desktop Music 1 Follder only put music in Follder
then they entered the car just click button "R" in MP3 Radio and automatically
will be released songs.
_______________________________________________________________________________
  G T A : V i c e  C i t y - B u r n
_______________________________________________________________________________
[SHQIP (Albanian)]
Emri i Lojës: GTA Vice City - Burn (v1.0)
Madhësia: 745MB
Ram Memorja: 512MB,1GB......
Grafiku: 128MB,1GB......
Gjuha: English
Error-a në lojë: Asnjë
Punon dhe është testuar 100%
Informata tjera: Kemi vendosur sende të reja dhe kanë shpejtësinë dhe drejtimin normale, kurse
vetëm tek Motorët kemi rritur shpejtësinë dhe drejtimin e ka përfekt
sipas shpejtësinë që shkoni.
SHTES: Ndërtesa të shtëpive & lokale dhe ndryshimi në disa vende të
lokaleve që gjindën, kurse dhe kemi shtuar reklama vetëm Logo-t të cilat
na përkrahin dhe shërbimet tona që ju ofrojmë,dhe kemi shtuar 1 urë mbi
qytet i cili ju lidh me të gjith qytetët të cilat gjindën në hart, por
tek harta kemi shtuar dhe disa pseudonime të cilat mundëni ti gjeni më lehtë.
Nëse keni dëshir të dëgjoni muzik gjat lojes në veturë atëherë pas instalimit
do të ju vendosët 1 Follder në desktop Music vetëm vendosni muzikat në Follder
pastaj kur hynë në vetur vetëm kliko tastin "R" tek MP3 Radio dhe automatikisht
do të lëshohen këngët.
_______________________________________________________________________________
Mitroshare.com
Copyright (c) 2005/2010 Mitroshare Inc. - Games
_______________________________________________________________________________
*********************************************************
*FOLDER/GTA Vice City - Burn/mp3/Upload Music Here...
*Starting Game...
*Find 1 Car, and submit "R" to MP3
*********************************************************GTA Vice City - Burn : FREE Download

Download:
http://www.games.mitroshare.com/GTA/GTA%20Vice%20City%20-%20Burn%20(Setup).exe

Click Below for FREE Download

Please feel free to post your GTA Vice City - Burn Download, torrent, subtitles, free download, Watch Online, video, Movie, Game, Mp3 Download, NFO, Rapidgator, Uploaded, Mediafire, 4shared, Putlocker, crack, serial, keygen, requirements or whatever-related comments here.

Share This Post :Please Login or Create a FREE Account to Post Comments

Information

Members of Guest cannot leave comments.